المان های قالب

وبلاگ چندگانه

نقد کتاب

بهترین ترجمه کتاب شدن میشل اوباما

بهترین ترجمه کتاب شدن میشل اوباما becoming بهترین ترجمه کتاب شدن میشل اوباما ترجمه سپیده حبیبی ترجمه شتابزده اما روان   با اینکه این...

ادامه مطلب

معرفی کتاب

معرفی کتاب زندگی من اثر آنتوان چخوف

معرفی کتاب زندگی من اثر آنتوان چخوف کتاب زندگی من اثر  بی نظیرآنتوان چخوف داستان نویس و نمایشنامه ن.یس مشهور روسی . چخوف در کتاب زندگی...

ادامه مطلب